Aktualności

Wizyta stomatologiczna w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Drodzy Pacjenci,

Z uwagi na fakt, że dziś każda osoba stanowi potencjalne źródło zakażenia, podtrzymujemy procedury postępowania opracowane na potrzeby ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV–2.

Stosujemy je, aby chronić zarówno pacjentów, lekarzy jak i personel pomocniczy. Ważne jest, aby w celu zminimalizowania ryzyka możliwej transmisji wirusa podczas udzielania opieki stomatologicznej zasady postępowania były rygorystycznie przestrzegane również przez Pacjentów. Część z Państwa miała już okazję zapoznać się z nimi. Pacjentów pierwszorazowych lub oczekujących na wizytę informujemy o sposobie przyjmowania w klinice Stomatologia Tomasz Sak, obowiązującym na chwilę obecną.

 

Pacjencie/ Pacjentko, gdy potrzebujesz pomocy stomatologicznej postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • Absolutnie nie przychodź do kliniki bez wcześniejszego umówienia wizyty. Pacjenci bez wywiadu telefonicznego nie zostaną wpuszczeni!
 • Zadzwoń lub wyślij SMS z prośbą o kontakt na numer: 734 718 718
 • Podczas rozmowy telefonicznej, podaj dolegliwości i opisz problem z którym się zgłaszasz, abyśmy mogli skierować Cię do odpowiedniego specjalisty.
 • Jeśli wizyta umówiona została przez Znanego Lekarza, również wymaga potwierdzenia oraz obowiązuje przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego, związanego z zakażeniem SARS–CoV–2, ewentualnych podróży, kontaktów z osobami zakażonymi, kwarantanny, przyjmowanych leków przeciwbólowych, itp. Skontaktujemy się w tym celu telefonicznie.
 • Przed wizytą konieczne jest przeprowadzenie wywiadu telefonicznego. Zawiera pytania dotyczące objawów potencjalnie związanych z zakażeniem SARS–CoV–2, ewentualnych podróży, kontaktów z osobami zakażonymi, kwarantanny, przyjmowanych leków przeciwbólowych, itp.
 • Bardzo pomocna w obecnej chwili jest dokumentacja, którą Pani/ Pan posiada ( wszelkie zdjęcia rtg, badania i opisy badań, nawet zdjęcia wykonane i przesłane SMS’em. ) Poinformuj, jeśli posiadasz taką dokumentację. Możemy poprosić o wykonanie i przesłanie sms–em zdjęcia okolicy jamy ustnej.
 • Zdjęcia oraz badania można przesłać na adres: recepcja@stomatologiawaw.pl
 • Jeżeli zapis będzie wymagał konsultacji z lekarzem, skontaktujemy się z Panią/ Panem po ustaleniu szczegółów.
 • Konieczne będzie podanie danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL (nie dotyczy obcokrajowców), data urodzenia, adres zamieszkania oraz telefon, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować.

 

W związku z powyższym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Stomatologia Tomasz Sak Sp. z o.o., Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Stomatologia Tomasz Sak Sp. z o.o., ul. E. Romera 4B, 02 – 784 Warszawa. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń medycznych w Stomatologia Tomasz Sak Sp. z o.o., na podstawie art. 9 punkt 2h rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Informujemy, że może Pan/Pani upoważnić osobę bliską do udzielenia jej informacji na temat swojego stanu zdrowia oraz w zakresie udostępnienia dokumentacji medycznej. Informacje te prosimy podać w Oświadczeniu lub przesyłać drogą mailową na adres: recepcja@stomatologiawaw.pl z podaniem danych pacjenta oraz danych osoby upoważnionej przez nią oraz wskazanie zakresu upoważnienia.
  Umówiona zostanie wizyta na konkretny dzień oraz godzinę. Musi zostać potwierdzona.
 • Dzień przed wizytą kontaktujemy się telefonicznie w celu potwierdzenia wizyty. Jeśli niemożliwy jest kontakt telefoniczny, wysyłamy SMS z prośbą o potwierdzenie i kontakt. Jeśli nie uzyskamy potwierdzenia i nie zostanie przeprowadzony wywiad epidemiologiczny związany z wirusem SARS-CoV-2, wizyta nie może się odbyć i zostaje anulowana.
 • Informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz koniecznością zaopatrzenia w Środki Ochrony Indywidualnej do wizyty doliczany jest dodatkowy koszt w wysokości 80,00 zł. Związany jest z zakupem specjalistycznych, certyfikowanych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zwiększenia dbałości o dobro i zdrowie Pacjenta i Personelu.

 

Co warto wiedzieć przed wizytą?

 • Prosimy o punktualność. Spóźnienie oznacza rezygnację z wizyty.
 • Pacjenci pierwszorazowi muszą uwzględnić zapas około 10 minut, by wypełnić Oświadczenie oraz
 • Wywiad medyczny.
 • Po przybyciu proszę zadzwonić ( dzwonek na piętrze przed gabinetem ), poinformować nas o swoim przyjściu.
 • Należy poczekać aż wyjdzie asystentka. Jeśli chwilę trzeba będzie poczekać, poinformuje Panią/ Pana o tym Recepcjonistka.
 • Odzież wierzchnia pozostaje w szafie na zewnątrz.
 • Proszę nie zabierać ze sobą na wizytę żadnych dodatkowych rzeczy, np. parasol, siatki, zakupy, itp.
 • Zabieramy tylko rzeczy konieczne na czas wizyty: dowód osobisty ( pacjenci pierwszorazowi ), dokumentacja, okulary, telefon, kalendarz, portfel, karta płatnicza.
 • Proszę nie przychodzić na wizytę z osobami towarzyszącymi.

WYJĄTEK stanowią dzieci. Może wejść JEDEN rodzic.

WYJĄTEK stanowią osoby wymagające opieki OPIEKUNA/ osoby na wózku. Osoby towarzyszące zostaną wpuszczone do strefy poczekalni.

 • Zostanie wykonany pomiar temperatury cała i odnotowany w ankiecie. Pomiar temperatury dotyczy również osoby towarzyszącej.
 • Proszę zdezynfekować ręce. Osoba towarzysząca również zobowiązana jest zdezynfekować ręce.
 • Proszę założyć maseczkę chirurgiczną i pozostać w niej do czasu wizyty. ( Maseczkę zakłada również osoba towarzysząca. )
 • Po wejściu do gabinetu proszę zająć wskazane miejsce.
 • Proszę postępować zgodnie z wytycznymi personelu.
 • Obecnie przyjmuje jeden lekarz na dyżurze.
 • W gabinecie przebywa jeden pacjent.
 • Poza stosowanymi środkami ochrony indywidualnej gabinety są poddane odpowiednim zabiegom sanitarno-higienicznym, jeszcze bardziej szczegółowym niż do tej pory. Poza tym pomieszczenie poddane jest naświetlaniu promieniami UVC. Zabiegi wykonywane są po każdym pacjencie.

 

Jak postępować podczas wizyty w gabinecie?

Pacjencie, pamiętaj pracujemy w warunkach panującej epidemii! NICZEGO NIE DOTYKAJ. W SZCZEGÓLNOŚCI NIE DOTYKAJ UST ANI UZUPEŁNIEŃ W USTACH.

 • Postępuj zgodnie z tym co mówi lekarz/ personel.
 • Ogranicz ruchy do minimum, nie gestykuluj, trzymaj ręce na kolanach.
 • W trakcie wizyty może być konieczność wykonania zdjęcia RTG, postępuj zgodnie z poleceniami lekarza/ personelu.
 • Po wizycie ( badaniu albo udzieleniu świadczenia medycznego ) Lekarz poinformuje o dalszych zaleceniach.
 • Załóż maseczkę chirurgiczną.
 • Zostaniesz skierowany do recepcji, gdzie możesz rozlicz wizytę i umówić kolejną, jeśli takie są zalecenia.
 • Zdezynfekuj ręce.
 • Zostaniesz wypuszczony przez personel.

 

Jeśli coś niepokoi po wizycie…

Jeżeli po wizycie cokolwiek Cię zaniepokoi, wystąpi ból, skontaktuj się z gabinetem telefonicznie. O wszelkich dolegliwościach najpierw poinformuj telefonicznie. Podejmiemy niezbędne działania, aby udzielić Ci pomocy.

Pozdrawiamy i zapraszamy.

Zespół Stomatologia Tomasz Sak.