Karta Rodzina

Zapraszamy Naszych Pacjentów do założenia Karty Rodzina

Co oferujemy: 10% rabatu na wszystkie usługi, podczas każdej wizyty, dla każdego członka rodziny zarejestrowanego na Karcie Rodzina.

Karta Rodzina przeznaczona jest dla minimum 3 osobowej rodziny, czyli: związku małżeńskiego/partnerskiego (rodzice + dziecko), rodzicielskiego (rodzic + dzieci), braterskiego (rodzeństwo lub osoby spokrewnione w linii prostej).

Warunki uzyskania: Warunkiem zakwalifikowania do programu Karta Rodzina jest odbycie wizyty u stomatologa oraz wizyty u higienistki (w przypadku dzieci higiena ze wskazań lekarskich). Na wizycie u stomatologa wykonany zostaje przegląd, który pozwala na ocenę stanu uzębienia, ocenę potrzeb pacjenta i przygotowanie planu leczenia. Wówczas zostaje założona Karta Rodzina i razem z nią stały rabat 10% przypisany do karty danego pacjenta.

Warunki utrzymania:
Każdy zarejestrowany członek rodziny zobowiązany jest odbywać regularne wizyty kontrolne/ higienizacyjne:
Dorośli: Kontrola 2 razy w roku. Wizyta higienizacyjna przynajmniej raz na 12 miesięcy lub według zaleceń lekarza/ higienistki.
Dzieci: Wizyty kontrolne co 3 miesiące lub według wskazań lekarskich.
Niestosowanie się do powyższych warunków skutkuje anulowaniem udzielonego rabatu.

Zapewniamy:

  • Regularną kontrolę stanu uzębienia co umożliwia wczesne wykrycie wszelkich zmian i podjęcie skutecznego i szybkiego leczenia.
  • Przestrzeganie zasad profilaktyki zdrowotnej dotyczącej higieny jamy ustnej zgodnie z wytycznymi WHO oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.